BQWEB THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho doanh nghiệp Việt. Với mong muốn giúp mọi người có thể tạo được website hoàn chỉnh một cách dễ dàng, nhanh chóng, chi phí phải chăng.

Lược sử cập nhật funny cms

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
{ date_from_database($post->created_at, 'M/d/ Y') }}

1. Lược sử cập nhật funny cms ngày 27/12/2017

- Sửa lỗi khi sử dụng https
- Sửa lỗi phân quyền trong quản lý media
- Thêm package webpatser/laravel-uuid
- Hiển thị menu chức năng theo phân quyền
- Hiển thị trang chủ quản trị theo 2 cách. (Tùy vào phân quyền của user)
- Sửa lỗi tạo title, mô tả trên website

2. Lược sử cập nhật funny cms ngày 23/2/2018

- Cập nhật thêm option cho phép đăng ký tài khoản trong cài dặt
- Bổ xung thêm gói sunra/php-simple-html-dom-parser phục vụ việc phân tích chức năng
- Chuyển plugin vào thư mực public
- Cập nhật phân quyền user

2. Lược sử cập nhật funny cms ngày 15/3/2018 v5.09

- Trở lại của nút quản lý tập tin
- Bổ xung thêm các package hỗ trợ
-  Cập nhật trình qunar lý editor

3. Lược sử cập nhật funny cms ngày 16/3/2018 v5.10

Rút gợn cài đặt email.

4. Lược sử cập nhật funny cms ngày 24/3/2018 v5.14

- Cập nhật hiển thị wiget