Hướng dẫn lấy tin qua RSS

Hướng dẫn lấy tin qua RSS:

Bước 1: Vào phần mềm -> quản lý bài viết -> Tiến trình lấy tin RSS

Bước 2: Nhấn thêm:

Bước 3: điền thông tin vào form:

RSS: Link rss mà bạn muốn lấy tin. Chú ý: Bình thường RSS của các website nội dung rất là ít nên khi lấy về chúng ta chỉ được 1 đoạn nhỏ. Vậy nên chúng ta cần dùng thêm 1 ứng dụng tạo rss full nội dung cho website.

Truy cập ứng dụng tại đây

Sau đó điền link RSS của website mà các bạn muốn lấy tin vào  và nhấn submit: Ví dụ tôi muốn lấy nội dung của trang vnexpress  có RSS:  http://vnexpress.net/rss/the-thao.rss

 

Sau khi điền vào và nhấn submits chúng ta copy link trên thanh điều hướng của trình duyệt điền vào phần mềm:

   

Kết quả:http://biennguyen.net/ungdung/full-text-rss-master/makefulltextfeed.php?url=vnexpress.net%2Frss%2Fthe-thao.rss&what=auto&max=10&links=preserve&exc=&submit=Create+Feed


Giờ chạy: Các bạn thiết lập giờ để phần mềm hàng ngày cứ giờ này sẽ vào website đó lấy tin.

Chiến dịch : Bài viết được sử dụng cho chiến dịch nào của bạn bạn chọn vào đó.

Dịch(en->vi): Nếu bạn lấy nội dung từ nước ngoài muốn dịch sang tiếng việt thì sửa thành YES. phần mềm sẽ tự động dịch sang tiếng việt.

Nguồn tin: chọn RSS. (Nếu như các site không có RSS các bạn chọn nguồn là site các bạn muốn lấy tin . chú ý thêm nguồn. Xem hướng dẫn thêm nguồn tin ở đây)

Mục đích: Mục đích lấy bài về. 

  • Post blog: bài viết chỉ dùng để post cho các nguồn backlink blogger
  • Chờ duyệt: bạn muốn duyệt trước khi đăng
  • Post diễn đàn: bài viết chỉ dùng để post diễn đàn xenforo,vbb

 

SỬ DỤNG PHẦN MỀM  

 

 

 

 

 

Xem thm t?i:Hướng dẫn lấy tin qua RSS

Scroll