Chính sách giao nhận,cài đặt

 

Khách hàng sau khi chốt mua mẫu thiết kế website theo mẫu hoặc thiết kế website theo yêu cầu và  đã thanh toán biennguyen.net tiến hành bàn giao và cài đặt website cho khách hàng:

Đối với khách hàng mua tên miền và hosting không tại biennguyen.net

- Khách hàng gửi thông tin domain và thông tin host cho chúng tôi qua hòm email:bkphongcachviet@gmail.com

- Chúng tôi tiến hành trỏ tên miền về host và chuyển dữ liệu demo về host.

- Gửi thông tin quản trị website cho khách hàng.

- Gửi hướng dẫn quản trị website cho khách hàng (Hoặc hướng dẫn quản trị trực tiếp nếu khách hàng ở Hà Nội và sử dụng dihcj vụ thiết kế website theo yêu cầu)

Đối với khách hàng mua tên miền và hosting  tại biennguyen.net

- Tiếp nhận thông tin đăng ký tên miền và hosting.

- Tiến hàng đăng ký tên miền , hosting và cài đặt website .

- Gửi thông tin quản trị website cho khách hàng.

- Gửi hướng dẫn quản trị website cho khách hàng (Hoặc hướng dẫn quản trị trực tiếp nếu khách hàng ở Hà Nội và sử dụng dihcj vụ thiết kế website theo yêu cầu)

 

 

Xem thm t?i:Chính sách giao nhận,cài đặt

Scroll