BQWEB THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho doanh nghiệp Việt. Với mong muốn giúp mọi người có thể tạo được website hoàn chỉnh một cách dễ dàng, nhanh chóng, chi phí phải chăng.

Plugin quản lý dự án đèn LED cho các đại lý

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
{ date_from_database($post->created_at, 'M/d/ Y') }}

Plugin giúp cho các đại lý đăng ký dự án đèn LED trên website.

Thuộc tính dự án:

- Phương thức báo dự án (Qua chủ đầu tư, qua nhà thầu)

- Nếu qua chủ đầu tư:

 • Tên dự án
 • Tên chủ đầu tư
 • Địa điểm dự án
 • Đại diện chủ đầu tư
 • Giai đoạn dự án
 • Giai đoạn vào hàng
 • Mặt hàng đang chào
 • Số lượng dự kiên
 • Thời gian dự kiến lấy hàng
 • Ghi chú

Vào qua nhà thầu

 • Tên nhà thầu
 • Đại diện nhà thầu
 • Tên dự án
 • Tên chủ đầu tư
 • Địa điểm dự án
 • Giai đoạn dự án
 • Giai đoạn vào hàng
 • Thời gian dự kiến lấy hàng
 • Ghi chú
 Cập nhật ngày 29/12/2017:
- Sửa lỗi select2 khi chọn sản phẩm
- Không ẩn chủ đầu tư và địa điểm chủ đầu tư
- Thêm mã sản phẩm vào cuối tên sản phẩm.