Hướng dẫn tạo bài viết tự động đăng tin lên forum,blogger

Hướng dẫn tạo bài viết tự động đăng tin lên forum,blogger. Đây là chức năng rất hay cho các bạn. Backlink sẽ được tao một cách rất tự nhiên vào các thời điểm khác nhau trong ngày.Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng này trên website:

Chức năng này trên website là sự kết hợp của 3 chức năng: quản lý từ khóa, quản lý bài viết , quản lý nguồn backlink. Theo ý hiểu đơn giản đó là bạn chỉ cần cung cấp từ khóa - website của bạn, bài viết ( lấy tự động từ các website), và nguồn backlink là bạn đã có thể có những backlink chất lượng và tự nhiên.

1.Quản lý từ khóa

Trong mỗi chiến dịch SEO bạn sẽ có những từ khóa và liên kết dể SEO riêng. Để phần mềm biết bạn đang SEO từ khóa gì bạn cần vào phần quản lý từ khóa trong mỗi chiến dịch để thêm vào.Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng chức năng tạo bài viết tự động để đăng tin forum và blogger thì bạn cần phải chú ý:

  • Chọn thời gian để tạo backlink cho từ khóa đó.Phần mềm có chức năng tạo thời gian tự động
  • Cấu hình chủ đề: chủ đề để phần mềm sẽ tìm những bài viết có chủ đề đó trong phần quản lý bài viết để tạo backlink. Nếu bạn muốn dùng tất cả các bài viết trong phần quản lý bài viết bạn có thể để chủ đề là all.

2. Quản lý bài viết

Trong mỗi chiến dịch SEO bạn sẽ có những kho bài viết cho chiến dịch đó.Việc xây dựng danh sách bài viết có 2 cách: lấy tin tự động hoặc viết bài thủ công. Chú ý khi thêm bài viết bạn để ý mục đích bài viết là để đăng cho blogger hay đăng cho diễn đàn nhé.

3.Quản lý nguồn backlink:

Trong mỗi chiến dịch SEO bạn sẽ có những nguồn backlink cho chiến dịch đó riêng.Nguồn backlink này bạn có thể xây dựng bằng cách:

  • Thêm thủ công trực tiếp trên công cụ quản lý.
  • Thêm từ kho nguồn backlink
  • Thêm từ 1 chiesn dịch khác
  • Nhập theo danh sách có sẵn

Chú ý:

- các website nguồn để đi backlink sẽ có nhiều dạng khác nhau: vbb,blogger,xenforo các bạn chọn đúng mã nguồn.

- Website đạng vbb,xenforo được coi là diễn đàn phần mềm sẽ lấy các bài viết với mục đích là đăng diễn đàn để tạo backlink trên đây.

Xem thm t?i:Hướng dẫn tạo bài viết tự động đăng tin lên forum,blogger

Scroll