Hướng dẫn auto post blogger

Hướng dẫn auto post blogger khi các bạn sử dụng phần mềm của biennguyen.

1. Cài đặt trên blogger

Bạn vào https://www.blogger.com/ -> vào webiste bạn muốn post bài -> cài đặt -> email: và cấu hình như hướng dẫn.Sau đó copy lại thông tin email mà các bạn đã điền: ở đây là biennt.ht.demo111@blogger.com

2.Cấu hình thêm website trong nguồn backlink

Website: điền địa chỉ website của bạn ví dụ: http://abc.blogsport.com

Kiểu: Chọn kiểu Blogger

Tài khoản: để trống

Maukhau: để trống

PID: email mà bạn tạo khi cấu hình ở bước trên

Danh mục: để trống

Hệ thống: chọn 1 hệ thống

Trạng thái: chọn blogger auto

Sau đó nhấn thêm.Giờ bạn đã cấu hình xong.

 

Xem thm t?i:Hướng dẫn auto post blogger

Scroll