Bảng giá phần mềm

Bảng giá sử dụng phần mềm auto post:

Địa chỉ sử dụng phần mềm: http://dangtin.biennguyen.net/

Hỗ trợ sử dụng và teamview lần đầu trước khi đăng ký.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM

 

NEWBIE
0 VNĐ / Tháng
 •  
  Không giới hạn website
 •  
  Không giới hạn số diễn đàn
 •  
  Lập lịch khi post bài
 •  
  Không giới hạn số chiến dịch
 •  
  Số tiến trình/tháng:40
 •  
  Tìm kiếm danh mục diễn đàn
 •  
  Spin content
 •  
  Quản lý BackLink
 •  
  Quản lý từ khóa
 •  
  Báo cáo backlink qua email
 •  
  Kiểm tra thứ hạng từ khóa
 •  
  Lấy bài viết tự động
 •  
  Đăng bài VBB,Xenforo
 •  
  Đăng bài Blogger
 •  
  Tư động tạo tiến trình
Đăng ký ngay
LITE
50.000 VNĐ / Tháng
 •  
  Không giới hạn website
 •  
  Không giới hạn số diễn đàn
 •  
  Lập lịch khi post bài
 •  
  Không giới hạn số chiến dịch
 •  
  Số tiến trình/Tháng:4500
 •  
  Tìm kiếm danh mục diễn đàn
 •  
  Spin content
 •  
  Quản lý BackLink
 •  
  Quản lý từ khóa
 •  
  Báo cáo backlink qua email
 •  
  Kiểm tra thứ hạng từ khóa
 •  
  Lấy bài viết tự động
 •  
  Đăng bài VBB,Xenforo
 •  
  Đăng bài Blogger
 •  
  Tư động tạo tiến trình
Đăng ký ngay
STANDARD
100.000 VNĐ / Tháng
 •  
  Không giới hạn website
 •  
  Không giới hạn số diễn đàn
 •  
  Lập lịch khi post bài
 •  
  Không giới hạn số chiến dịch
 •  
  Số tiến trình/tháng:9000
 •  
  Tìm kiếm danh mục diễn đàn
 •  
  Spin content
 •  
  Quản lý BackLink
 •  
  Quản lý từ khóa
 •  
  Báo cáo backlink qua email
 •  
  Kiểm tra thứ hạng từ khóa
 •  
  Lấy bài viết tự động
 •  
  Đăng bài VBB,Xenforo
 •  
  Đăng bài Blogger
 •  
  Tư động tạo tiến trình
Đăng ký ngay
ADVANCED
150.000 VNĐ / Tháng
 •  
  Không giới hạn website
 •  
  Không giới hạn số diễn đàn
 •  
  Lập lịch khi post bài
 •  
  Không giới hạn số chiến dịch
 •  
  Số tiến trình/tháng:15000
 •  
  Tìm kiếm danh mục diễn đàn
 •  
  Spin content
 •  
  Quản lý BackLink
 •  
  Quản lý từ khóa
 •  
  Báo cáo backlink qua email
 •  
  Kiểm tra thứ hạng từ khóa
 •  
  Lấy bài viết tự động
 •  
  Đăng bài VBB,Xenforo
 •  
  Đăng bài Blogger
 •  
  Tư động tạo tiến trình
Đăng ký ngay
PRO
300.000 VNĐ / Tháng
 •  
  Không giới hạn website
 •  
  Không giới hạn số diễn đàn
 •  
  Lập lịch khi post bài
 •  
  Không giới hạn số chiến dịch
 •  
  Số tiến trình/tháng:15000
 •  
  Tìm kiếm danh mục diễn đàn
 •  
  Spin content
 •  
  Quản lý BackLink
 •  
  Quản lý từ khóa
 •  
  Báo cáo backlink qua email
 •  
  Kiểm tra thứ hạng từ khóa
 •  
  Lấy bài viết tự động
 •  
  Đăng bài VBB,Xenforo
 •  
  Đăng bài Blogger
 •  
  Tư động tạo tiến trình
Đăng ký ngay

 

 • Phương thức thanh toán là chuyển khoản
 • Sau khi thanh toán liên hệ qua số điện thoại,facebook, skype
 • Tài khoản được kích hoạt sau 1h .
 • Nếu trong tháng dùng thiếu thì mua thêm với chi phí:15.000 VNĐ/1000 tiến trình

 

Ngân Hàng:VietTinBank
Chủ TK:Nguyễn Tiến Biên
STK: 711A 2554 1115
Chi nhánh :Tây Hà Nội
Ngân Hàng:VietComBank
STK: 0451 00025 0248
Chủ TK: Nguyễn Tiến Biên
Chi Nhánh:Chi nhánh VCB Thành Công - Hà Nội (NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG)
Ngân Hàng :Maritimebank
Tên tài khoản: Bùi Thị Quyến
Số tài khoản: 03101011969908
Tại: Ngân hàng hàng hải Việt Nam ( Maritimebank) - chi nhánh Đống Đa

 

Scroll